badnick koruması


BadNick Korumasi

BadNick Korumasi Kanal Operatörleri Helperler ve Adminler için BadNick Korumasi. Badnick koruması on @badnick:JOIN:*:{ if ($ulist($nick,koruma,0) >= 1) { return ...