Nickserv Genel Komutları

BadNick Korumasi

Nickserv Genel Komutları

Nickserv, nick ile ilgili işlem yapmak için kullanılan servisin ismidir.Nickserv Genel Komutları

Register: Nick şifrelemek işlemi için kullanılır.

Şifrelenecek nick şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;

1- 2 veya daha fazla kelimeden oluşacak ise; araya boşluk konulmamalı, belirli karakterler ile sözcükler birbirine bağlanabilir.
2- En fazla 30 karakterli olmalı
3- Sunucu tarafından yasaklı olmamalı
4- Şifresiz olmalı
5- Rakam ile başlamamalı (Bu tarz nick almaya çalışsanız dahi sistem izin vermeyecektir)

Kullanılacak şifre şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;

1- Kolay tahmin edilebilir olmamalı
2- En az 5 karakterli olmalı
3- En fazla 31 karakterli olmalı
4- Boşluk kullanılmamalı
5- Kontrol kodları (CTRL+B, CTRL+K, CTRL+U) içerebilir
6- Email adresi “@” karakteri içermek zorundadır
Kullanım: /nickserv register şifre emailadresi
Örnek: /nickserv register 123456 kolay@mail.adresi

Auth: Şifrelenen nicki sunucuya tanıtmak veya email adresi değişikliğini tamamlamak için kullanılır.
Her sunucuda nick kayıt işlemi için gerekli olmayabilir, bazı sunucularda otomatik olarak auth kodu kaldırılmıştır.
Kullanılan sunucularda ise, nick kayıt işleminde kullandığınız email adresinize yada sunucuda status pencerenize gelmektedir.

Kullanım: /nickserv auth kod
Örnek: /nickserv auth 123456789

Sendauth: Auth kodunu, register veya email adresi değişikliği işlemlerinden sonra email adresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendauth
Not: Sendauth komutu, 24 saatte bir kullanılır zira bu sürede auth girilmemiş bir nick düşerek tekrar kayıtsız olacaktır.

Identify: Nickin sahibi olduğumuzu servislere göstermek için kullanılır. Yani şifrenizi giriş komutudur.
Kullanım: /nickserv identify şifre
Örnek: /nickserv identify 123456

Sendpass: Nickin şifresini, nicke ait email adresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendpass nick
Örnek: /nickserv sendpass Kolaychat
Not: Sendpass komutunun kullanılabilmesi için, nickin authcodesi girilmiş olmalıdır.

Drop: Nickin kaydını silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv drop şifre
Örnek: /nickserv drop 123456

Link: Nickimizi, şifresiz bir başka nicke yönlendirmek için kullanılır. Yönlendirme işleminden sonra, şifresiz olan nick asıl nickimiz ile aynı özellikleri (şifre, access, set, memo vs.) taşımaya başlar.
Kullanım: /nickserv link nick
Örnek: /nickserv link kolay

Unlink: Asıl nickimizin, yönlendirilen nickle bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unlink nick
Örnek: /nickserv unlink kolaysohbet

Listlinks: Nickimizin linklendiği tüm nicklerin listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listlinks
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
kolaychat nickine linkli nickler:
*kolaysohbet
Turkuaz
2 linkli nick.
Not: Ana nickimizin başında * karakteri vardır.

Access: Nickimizin erişim haklarını, nickimizi identify etmeden kullanabilecek identd@host’ların ayarlarını yapmak için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

* Add: Nickimize erişim sağlayacak identd@host’u belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access add identd@host
Örnek: /nickserv access add Help@88.226.121.15

Yukarıda ki komutu uyguladığımda;

Identdi Help, hostu(ip) 88.226.121.15 olan kullanıcı kolaychat nicki ile sunucuya girdiğinde; kolaychat nickinin şifresini girmeden kolaychat nicki ile ilgili erişimleri kullanabilir.

* Del: Daha önce mevcut olan identd@host erişimlerini silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access del identd@host
Örnek: /nickserv access del Help@12.13.14.156

* List: Nickimizin erişim listesinde bulunan identd@host erişimlerini listemelek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access list

Ajoin: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik olarak gireceğimiz kanalları ayarlamamız için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

Not: Ajoin listemizde olmasına rağmen bir kanal +k veya +i modelerinde ise veya +l modesi ile bir limit belirlenmiş ve kanal user limiti dolmuş ise, o kanala giriş yapılamayacaktır.

* Add: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik gireceğimiz kanalları eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin add #kanal
Örnek: /nickserv ajoin add #Elit

* Del: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik girdiğimiz kanallardan istediğimizi silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin del #kanal
Örnek: /nickserv ajoin del #Elit

* List: Otomatik olarak girdiğimiz kanalların listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin list

Set: Nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set parametre veri
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Unset: Nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset parametre
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Recover: Nickimizi kullanan kullanıcının, nickimizi kullanmasını sona erdirmek için kullanılır. Kullanıcının nicki, sunucu tarafından belirlenmiş nicklerden birine dönüşür.
Kullanım: /nickserv recover nick şifre
Örnek: /nickserv recover kolaysohbet 123456

Not: Güvenlik nedeni ile 60 saniye nickimiz, nickserv tarafından sunucuda tutulur.

Release: Nickserv tarafından tutulan nickimizi, 60 saniye beklemeden serbest bırakmak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv release nick şifre
Örnek: /nickserv release kolaysohbet 123456

Ghost: IRC’de askıda kalmış nickimizi serbest bırakmak için kullanılır. Nickin sunucu ile bağlantısı tamamen kesilir.
Kullanım: /nickserv ghost nick şifre
Örnek: /nickserv ghost kolaysohbet 123456

Not: Askıda kalan nickimize Ghost komutunu uygulamaz isek; Sunucu nickimize Ping gönderir ve Pong cevabı alamaz ise nickin askıda kaldığını anlar ve Ping timeout hatası ile sunucudan düşürür.

Info: Belirtilen nickin özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv info nick
Örnek: /nickserv info kolaysohbet

Listchans: Nickimizin sadece founder olduğu kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listchans

Alist: Nickimizin yetkili olduğu kanalların listesini ve kanallarda ki yetki seviyemizi görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv alist

Status: Belirtilen nickin servisler tarafından durumunu öğrenmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv status nick
Örnek: /nickserv status kolaysohbet

Yukarıda ki komutu uyguladığımda;

4 adet rakamsal ifade ile karşılaşabilirim. Bunlar; 0, 1, 2 ve 3 rakamlarıdır.

– 0: Nickin offline veya şifresiz olduğunu gösterir.
-1: Nickin auth kodunu girmediğini gösterir.
– 2: Nickin access erişim listesi ile tanındığını gösterir.
– 3: Nickin identify edildiğini gösterir.

Not: Tek bir status komutunda 16 nick belirtilebilir.
Kullanım: /nickserv status nick1 nick2 nick3 … nick16

Nickserv hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help veya /services help komutları kullanılır.
Nickserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help commands veya /services help commands komutları kullanılır.

Nickserv Genel konulu eğitim bitmiştir.

Nickserv Set/Unset Komutları

Nickserv Set, nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.

Password: Nickimizin şifresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set password yenişifre
Örnek: /nickserv set password 123456

Language: Servislerin dilini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set language dilnumarası
Örnek: /nickserv set language 12

Not: Servis dillerinin numaralarını /nickserv help set language komutu ile öğrenebiliriz.

Url: Nick infomuza url adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set url http://adres veya /nickserv set url ftp://adres

Email: Nickimizin email adresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set email yeniemailadresi

Kill: Nickimizin, identify edilmediği taktirde ne zaman sunucudan killeneceğini ayarlamamız için kullanılır.

Kullanım1: /nickserv set kill on/off => ON: Identify süresini 1 dakika yapar. OFF: Identify süresini iptal eder ve nickimiz identify edilmese dahi sunucudan killenmez.

Kullanım2: /nickserv set kill quick => Identify süresini 20 saniye yapar.

Kullanım3: /nickserv set kill immed => Identify süresini 0 saniye yapar.

Kill Immed aktif iken nickimizi, //nickserv recover nick şifre | /nickserv release nick şifre | /nick nick | /nickserv identify şifre komut bütünü ile girebiliriz.

Info: Nick infomuza bilgi satırı eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set info metin

Secure: Nickimizin güvenlik fonksiyonlarını aktif etmek için kullanılır. Güvenlik fonksiyonları şunlardır;

1- Kill fonksiyonunun aktif olmasını sağlayarak, şifreli nickimizin kullanımını engellemek
2- Access erişimi sağlayarak, nickimizin kullanılmasını engellemek
Kullanım: /nickserv set secure on/off

Not: Secure on (aktif) olmasına rağmen, sunucuya nickin otomatik erişim (access) listesinden girer isek, nickin şifresini girmesek dahi kill yemeyiz.

Private: /nickserv list komutunda nickimizin gözükmesini engellemek için kullanılır. Ayrıca info komutu uygulandığında, nick bilgilerimizi gizler.
Kullanım: /nickserv set private on/off

Hide: Nick infomuzdan email adresimizi, son çıkış mesajımızı ve son online olduğumuz identd@host bilgimizi gizlemek için kullanılır.
Kullanım1: /nickserv set hide email on/off => Email adresi
Kullanım2: /nickserv set hide quit on/off => Son çıkış mesajı
Kullanım3: /nickserv set hide usermask on/off => Son online olunan identd@host (mask)

Timezone: Servislerin zaman dilimini ayarlamak için kullanılır. Zaman dilimi 3 şekilde ayarlanabilir.

* UTC-offset: UTC zaman diliminden belirtilen saat ve dakika kadar ileri (Batıya) veya geri (Doğuya) almamızı sağlar.
Kullanım: /nickserv set timezone ± hh:mm (saat:dakika)
Örnek: Zamanı dilimini 3 saat 15 dakika ileri (Batıya) almak istiyorum.
Cevap: /nickserv set timezone +3:15
Örnek: Zaman dilimini 6 saat geri (Doğuya) almak istiyorum.
Cevap: /nickserv set timezone -6:00

* Zaman dilimi: 2 tane zaman dilimi vardır. Bunlar GMT ve EEST dir.
Kullanım: /nickserv set timezone GMT/EST
Örnek: /nickserv set timezone GMT
GMT (Greenwich Mean Time): Başlangıç meridyeninin geçtiği Londra’nın güney doğu banliyösü Greenwich’ten alan bir zaman dilimidir.

EEST: Doğu avrupa standard zaman dilimidir.

Not: Doğu avrupa standard zaman (EEST) dilimini uygulamak için EST kullanılır.
Kullanım: /nickserv set timezone EST

* Default: Zaman dilimini standart zaman dilimine ayarlamak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set timezone default

Mainnick: Linkli nicklerimiz arasında, asıl nickimizi belirlemek için kullanılır. Belirlenen nick, kanalların yetki listelerinde ve kanal infolarında gözükecek olan nickimizdir.
Kullanım: /nickserv set mainnick nick
Örnek: /nickserv set mainnick Muhabbet

Nickserv Unset, nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Url: Nick infosuna eklediğimiz url adresini silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset url

Info: Nick infosuna eklenen bilgi mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset info

Nickserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help set veya /services help set ve /nickserv help unset veya /services help unset komutları kullanılır.
Nickserv Genel Komutları

Nickserv Genel Komutları

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
1 yorum
243 okuma
24 Mayıs, 2018
Admin
Admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarYorumlar (1 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?